Succesvol afspraken maken met je cliënt: In 4 vragen van wens naar doel

brickhouse

Succesvol afspraken maken met je cliënt: In 4 vragen van wens naar doel

Gedrag kan een belemmering worden bij het realiseren van wat belangrijk is voor je cliënt.  Gedrag helpt om doelen te realiseren en tegelijkertijd is gedrag dikwijls het grootste struikelblok voor het halen van deze doelen.

Gedrag verander je door te oefenen. Het kan helpen daar niet te veel bij na te denken. Oude aangeleerde patronen vervang je door nieuwe patronen. Jij vervult als coach een belangrijke rol bij het oefenen. Een hulpmiddel voor het opsporen en corrigeren van belemmerend gedrag is de coachmatrix van Kouwenhoven. In de matrix staan 4 vragen centraal:

  • Wat zijn de feiten?

Een feit is iets anders dan een aanname. Wat is het eetpatroon van je cliënt, wat is het beweegpatroon, hoe staat het met zijn/haar gezondheid (bijvoorbeeld hoe hoog is de bloeddruk, of het bloedglucosegehalte)?

  • Wat is het probleem?

Deze vraag gaat over feiten waar je cliënt last van heeft. De vraag is gericht op het bewust worden van gevoelens. Als het gaat om overgewicht dan is de vraag “Waar heb je last van?”. Dit hoeft helemaal niet het feitelijke gezondheidsprobleem te zijn dat je bij vraag 1 boven water hebt gehaald. Wat voor de één veel last oplevert, kan de ander slechts minimaal tot last zijn. Ook is het zaak hier naar de dieperliggende oorzaken op zoek te gaan. Mogelijk heeft iemand last van een negatief zelf beeld, veel onderliggende stress of eenzaamheid. Wat is het achterliggende probleem dat last veroorzaakt?

  • Wat is je doel?

Vaak is het doel het omgekeerde van het probleem. Het gaat hier over behoeften. Bijvoorbeeld:

  • Wat wil je bereiken met een streefgewicht?
  • Wat maakt dat zo belangrijk voor je?
  • Zijn er nog andere manieren om je doel te bereiken?
  • Wat is je actie?

Hier gaat het om het kiezen en uitvoeren van acties. Immers, daarmee haal je je doel. Natuurlijk moet het helder zijn hoe, waar en wanneer je wat gaat doen. Maar daarmee ben je er nog niet. Als je een cliënt coacht, is het ook van belang om afspraken te maken wat het aandeel van de cliënt is, en wat jouw aandeel als coach is. Wat ga jij doen om je cliënt te helpen, en welke tegenprestatie gaat de cliënt leveren bijvoorbeeld qua inzet?

De coachmatrix helpt  om een helder en duidelijk contract te maken, een plan van aanpak zodat het niet alleen maar een wens blijft. Vragen overslaan leidt meestal tot een slechtere kwaliteit van je plan. Als je samen met je cliënt het plan in werking hebt gezet, komt er naar alle waarschijnlijkheid een moment dat je cliënt (bewust of onbewust) jullie plan gaat saboteren. Ook dan is er werk aan de winkel voor jou als coach!