Wie benader je voor een klacht?

Brickhouse Academy streeft naar tevreden cursisten en partners. Wij doen ons uiterste best om een inspirerende studieomgeving te bieden en de beste service te bieden. Wanneer je hier niet tevreden over bent is de docent of docenten die verantwoordelijk zijn voor de cursus of opleiding je eerste aanspreekpunt. We proberen uiteraard je klacht zo snel mogelijk en samen op te lossen.

Wanneer je er met de desbetreffende docent niet uitkomt, kun je een klachtenprocedure starten. Hiervoor kun je contact opnemen met ons secretariaat (info@brickhouseacademy.nl) We benadrukken dat een klacht altijd vertrouwelijk behandeld wordt.

Tijdspad
Na het indienen van je klacht kun je binnen vijf werkdagen een reactie verwachten. Deze reactie kan ook zijn dat er meer tijd nodig is om de klacht te beoordelen.

Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kun je je wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (klachtenfunctionaris@brickhouseacademy.nl) per mail. De klachtenfunctionaris doet een bindende uitspraak binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht.

Brickhouse Academy wil klachten zo adequaat mogelijk afhandelen. Nog liever voorkomen we klachten door de een zo goed mogelijke kwaliteit en service te bieden.