Wat is er nieuw in motiverende gespreksvoering (4e editie)?

 1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Wat is er nieuw in motiverende gespreksvoering (4e editie)?

Founding fathers

William Miller en Stephen Rollnick zijn de founding fathers van motiverende gespreksvoering . Zij omschrijven motivational interviewing als ‘een manier om met mensen te praten over verandering en groei, om hun eigen motivatie en commitment te versterken’. Het wordt inmiddels al tientallen jaren gebruikt, en er zijn vele onderzoeken gedaan die de positieve effecten van motiverende gespreksvoering laten zien. De methode en technieken van motivational interviewing zjn in de loop der tijd ontwikkeld en aangepast. In augustus 2023 is de Engelstalige, herziene, vierde editie van het standaardwerk ‘Motivational interviewing; Helping people change and grow’ van Miller & Rollnick verschenen.

Veranderingen in de 4e editie

In deze vierde editie is er veel veranderd ten opzichte van de derde editie. Een uiterlijke verandering is bijvoorbeeld de toevoeging van tekstkaders met ‘personal perspectives’ van de auteurs. Hierin delen ze hun persoonlijke mening, ervaringen en observaties. Het boek is op professionals in verschillende domeinen gericht. Er zijn in de nieuwe editie specifieke tekstkaders toegevoegd voor psychotherapeuten, waarin op de setting van therapie en behandeling wordt ingegaan. Ondanks deze toevoegingen is het boek door een aantal aanpassingen een stuk dunner geworden.

Maar dit zijn niet de enige veranderingen. Ook inhoudelijk zijn er in de vierde editie een aantal duidelijke veranderingen. Vijf belangrijke, inhoudelijke veranderingen op een rij:

 1. Basishouding

In de ‘spirit’ oftewel basishouding bij motiverende gespreksvoering stonden ‘samenwerken, aanvaarden, compassie en ontlokken’ centraal. Ontlokken (evocation) is in de vierde editie veranderd in ‘empowerment’. Hiermee is het concept verbreed en wordt meer de nadruk gelegd op autonomie en wat iemand zelf al kan. De basishouding bestaat nu uit de volgende principes :

 • Samenwerken: Beide gesprekspartners (coach en coachee) werken samen en brengen expertise in.
 • Aanvaarden: Mensen worden aanvaard zoals ze zijn, zonder oordeel.
 • Compassie: Het welzijn van de coachee staat voorop.
 • Empowerment: Mensen helpen zich bewust te worden van hun eigen kracht en mogelijkheden, en deze te gebruiken.
 1. Taken

In de vierde editie is zoveel mogelijk voor eenvoudig taalgebruik gekozen. Dit geldt ook voor de ‘processen’ van motiverende gespreksvoering die worden gebruikt om de structuur aan te geven. In de vierde editie is gekozen om dit ‘taken’ te noemen. De taken zelf zijn niet gewijzigd. De taken binnen motiverende gespreksvoering zijn:

 • Relatie opbouwen: Het opbouwen van een goede werkrelatie.
 • Focussen: Het bepalen van doelen en richting voor verandering.
 • Ontlokken: Het ontlokken van iemands eigen motivatie en redenen voor verandering.
 • Plan maken: Concreet formuleren hoe een bepaalde verandering gemaakt gaat worden.
 1. Terminologie

Hier en daar is terminologie verder aangepast. Een voorbeeld daarvan is de verandering van ‘righting-reflex’ naar ‘fixing-reflex’. In het Nederlands zie je dat ‘verbeterreflex’ en ‘reparatie-reflex’ beiden gebruikt worden. De voorkeur wordt nu gegeven aan reparatie-reflex. Daarmee wordt de neiging van de coach om het probleem van de coachee te willen ‘fiksen’ bedoeld. De coach wil de coachee op het (volgens hem/haar) juiste spoor zetten in plaats van het eigen spoor van de coachee samen te ontdekken.

Een ander voorbeeld van nieuwe terminologie is ‘zaadjes planten’.  De kern bij motiverende gespreksvoering is het gegeven dat mensen vrijwel altijd ambivalent zijn over een verandering. Deze ambivalentie wordt onderzocht in het gesprek, waarbij verandertaal bekrachtigd wordt en behoudtaal wordt verzacht. Wanneer iemand helemaal niet gemotiveerd lijkt (en geen ambivalentie toont), kan geprobeerd worden om ambivalentie te creëren door het planten van zaadjes. Eerder werd dit ‘het ontwikkelen van discrepantie’ genoemd.

 1. Eenvoudige en complexe bevestiging

Bevestigen is één van de gesprekstechnieken die gebruikt worden bij motiverende gespreksvoering, naast het stellen van open vragen, het geven van reflecties en samenvatten. In de nieuwe editie wordt een verschil gemaakt tussen een eenvoudige en een complexe bevestiging. Een eenvoudige bevestiging is een positieve reactie op iets concreets wat iemand gedaan of gezegd heeft. Een complexe bevestiging is een positieve reactie op een eigenschap van iemand. Hierbij gaat het niet om iets wat eenmalig gezegd of gedaan is, maar om een langduriger iets.

 1. Nieuwe onderwerpen

Er is in de vierde editie aandacht voor recent onderzoek en de inzichten die dit oplevert. Eén van die onderwerpen is bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering op afstand. Dus via audio, videobellen of online.

Bron:

Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Helping people change and grow. 2023, Guilford Press, New-York & London.

https://www.guilford.com/books/Motivational-Interviewing/Miller-Rollnick/9781462552795

Interesse in opleiding en scholing over leefstijl, gedragsverandering en coaching?

Zie ook onze tools: