Hoelang duurt het om een gewoonte te ontwikkelen?

Veel variatie

Er circuleren allerlei getallen over hoeveel dagen het duurt om een nieuwe gewoonte te ontwikkelen. Feit is dat dit niet zo gemakkelijk te zeggen is. Er is veel individuele variatie in de benodigde tijd om een nieuwe gewoonte aan te leren. De motivatie die iemand heeft is van invloed, evenals de zelfregulatievaardigheden die iemand heeft. Ook maakt het uit hoe complex iemand iets vindt. Het aanleren van de gewoonte om ’s ochtends een glas water te drinken is minder complex en gaat daardoor sneller dan de gewoonte om ’s ochtends een gymnastiekroutine aan te leren.

Iets wat belonend is, wordt sneller een gewoonte. Hoelang het duurt hangt daarnaast af van de frequentie van de nieuwe gewoonte. Iets wat dagelijks terugkomt kan sneller een gewoonte worden dan iets wat minder vaak voorkomt. Het ontwikkelen van een gewoonte volgt daarbij geen rechte lijn. Soms gaat het wat sneller, daarna vertraagt het weer. Simpele gewoontes kunnen binnen enkele weken ontwikkeld worden, andere gewoontes hebben maanden nodig.

Ik ga het gewoon doen

Meer lezen over hoe gewoontes tot stand komen en de verschillende manieren om ze te veranderen? In ‘Ik ga het gewoon doen’ ga ik er uitgebreider op in.

Auteur: Ingrid Steenhuis

ik ga het gewoon doen