Dagelijks op de weegschaal staan is niet goed: Feit of mythe?

Dagelijks op de weegschaal staan is niet goed: Feit of mythe?

Hoe vaak moet je jezelf wegen? Vaak wordt geadviseerd dit wel regelmatig, maar zeker niet dagelijks te doen. Je gewicht schommelt dagelijks best veel door bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht in je lichaam, of je wisselende darminhoud. De gedachtegang achter het advies om niet dagelijks te wegen als je aan het afvallen bent, is dat het frustrerend kan zijn als het door de dagelijkse schommelingen lijkt alsof je niet bent afgevallen of zelfs zwaarder bent.

In de jaren ’70 is hier al onderzoek naar gedaan. Hierbij werd geconcludeerd dat dagelijks wegen geen voordeel oplevert (het leidt niet tot extra gewichtsverlies), en in een enkel geval zelfs een negatief effect had (minder gewichtsverlies). Het advies is dus in lijn met deze onderzoeken. Recent zijn er echter onderzoeken gedaan waarbij het dagelijks wegen in een beter daglicht komt te staan.

Zo zijn er onderzoeken gedaan naar het effect van dagelijks wegen, zonder enige andere vorm van behandeling. Het enige wat mensen deden was zichzelf dagelijks wegen en dit bijhouden in een grafiek. Uit dit onderzoek kwam dat dit alleen al leidde tot gewichtsverlies. Weer een ander onderzoek vergeleek een groep afvallers die begeleid werden en die 1 x per week op de weegschaal stonden, met een groep afvallers die ook begeleid werden en die dagelijks op de weegschaal stonden. Het resultaat: geen verschil. Beide groepen vielen af,  maar het wekelijks of dagelijks wegen maakte niet uit. Dagelijks wegen kan daarnaast helpen om ervoor te zorgen dat de kilo’s die er af zijn, er ook af te laten blijven.

De voorzichtige conclusie met de huidige stand van de wetenschap is dus dat het advies om niet dagelijks te wegen een mythe lijkt te zijn. Dagelijks wegen is niet nodig, maar kan zeker ook geen kwaad, en voor sommige mensen helpt het om af te vallen of niet weer aan te komen. Het blijft hierbij dan wel belangrijk om het gewicht niet alleen te vergelijken met de vorige dag, maar juist de trend over een langere periode zichtbaar te maken.

Bron:

Casazza K, et al. Weighing the evidence of common beliefs in obesity research. Critical reviews in food science and nutrition, 2016.