Post-HBO Register Opleiding Leefstijlcoach

Brickhouse Academy Training

Post-HBO Register Opleiding Leefstijlcoach

Opleidingsprogramma

De opleiding beslaat 17 vrijdagen en daarnaast zijn er 2 dagdelen gereserveerd voor toetsing. Tussendoor bereid je de lesdagen thuis voor en werk je aan opdrachten. Je begeleidt een cliënt bij het afvallen en brengt het geleerde zo meteen in praktijk. Ook start je tijdens de opleiding alvast met intervisiebijeenkomsten (2 dagdelen), die je na de opleiding desgewenst voort kunt zetten. Lees ons volledige programma bij de LeefstijlCoach Academy

De opleiding omvat 4 modules:

 1. Leefstijl
 2. Jij als coach
 3. Gedragsverandering
 4. Jouw praktijk

Tijdens de opleiding wisselen we de lesdagen over de verschillende modules met elkaar af. Wat je tijdens de ene module leert, kun je zo meteen gebruiken bij het leren in een andere module. Op die manier versterken de modules elkaar en vindt integratie van de verschillende onderdelen plaats.

Module Leefstijl

De module Leefstijl beslaat 5,5 lesdag.

 1. De BRAVO-gedragingen (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning) staan centraal en hun relatie met ziekte en gezondheid. Ook wordt het concept positieve gezondheid geïntroduceerd.
 2. en 3. zijn lesdagen over voeding. Het gaat over macro- en micronutriënten, over antropometrische meetmethoden, cholesterol, bloedglucose en hormonale veranderingen. Ook leer je voedingspatronen analyseren en hierover te adviseren. Feiten en fabels over voeding en afvallen passeren de revue.
 3. Stress, slapen en ontspanning komen aan bod gedurende anderhalve dag. Wanneer spreek je van stress-gerelateerde klachten, welke modellen zijn er over stress, hoe zit het met de hartslag en bloeddruk? Wat is een gezond slaappatroon? Interventies op het gebied van stress, slapen en ontspanning komen aan bod, waaronder mindfulness. We kijken wat vitaliteit betekent en hoe je het kunt meten. Ten slotte besteden we aandacht aan de work life balance en timemanagement.
 4. Een halve dag wordt besteed aan bewegen. Het gaat over methodes om bewegen te meten en het maken van een beweegplan. Ook wordt een halve dag besteed aan stoppen met roken interventies.

Module Jij als coach

Het leren werken als coach is feitelijk verdeeld over twee modules: de module Jij als coach en de module Gedragsverandering. Je coacht je cliënt bij het veranderen van zijn gedrag, en je doet dit op basis van evidence-based gedragsveranderingstechnieken. In de module Jij als coach staat de gespreksvoering centraal. De module omvat 4 lesdagen.

 1. Wat is belangrijk in de relatie tussen coach en cliënt? Het coachingsmodel dat we gebruiken wordt geïntroduceerd. Je oefent met de eerste fasen van het model: de contractfase, de onderzoeksfase en met het formuleren van doelen van de coaching.
 2. De volgende fasen van het coachingsmodel komen aan bod: het opstellen van een begeleidingsplan, het monitoren van de voortgang en het toewerken naar afronding van de coaching. Iedere coach krijgt te maken met weerstand. Waar komt weerstand vandaan en hoe ga je er als coach mee om?
 3. Tijdens deze lesdag staan de coachingstechnieken die binnen motivational interviewing gebruikt worden centraal.
 4. Hoewel motivational interviewing vooral ontwikkeld is voor één op één situaties, zijn een aantal technieken ook goed te gebruiken in groepscoaching. Hier bouwen we op voort tijdens deze dag waarin groepscoaching centraal staat. Waar moet je op letten en hoe begeleid je groepsprocessen?

Module Gedragsverandering

In de module Gedragsverandering onderbouw je jouw handelen als coach met evidence-based gedragsveranderingstechnieken. Je vertrekt vanuit de theorie en leert deze op praktische wijze toe te passen bij jouw coaching in de dagelijkse praktijk. De module beslaat 4 lesdagen ( 3 hele en 2 halve).

 1. Hoe zet je een positieve leefstijlverandering in? Motivatie en drijfveren van gedrag staan centraal tijdens deze lesdag. Ook komt de theorie over het stellen van doelen aan bod.
 2. Een positieve intentie wordt niet automatisch omgezet in gedrag. Welke technieken zijn er om de kans dat het wel gebeurt groter te maken? Zelfmanagement en zelfcontroletechnieken komen aan de orde.
 3. De omgeving speelt een belangrijke rol bij gedragsverandering. Nudgingtechnieken helpen om gezond gedrag gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Ook helpt het om gewoontegedrag te doorbreken. Dit is een halve lesdag over de obesogene omgeving en nudging als techniek voor gedragsverandering.
 4. We zoomen een halve lesdag in op doelgroepen die wat extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld cliënten met weinig gezondheidsvaardigheden.
 5. Ten slotte besteden we in deze lesdag aandacht aan terugval. Bij iedere gedragsverandering horen momenten van terugval. Hoe voorkom je deze zo veel mogelijk en hoe leer je jouw cliënten om te gaan met deze momenten van terugval?

Module Jouw praktijk

Tijdens de module Jouw praktijk werk je aan je ondernemersvaardigheden. Je schrijft een plan voor jouw onderneming, waarbij het niet uitmaakt of die al bestaat of dat je helemaal vanaf het begin af aan start. De module bestaat uit 4 korte tutorials, 1 volledige lesdag over Schrijven over leefstijl en 2 dagdelen waarin de gemaakte plannen worden gepresenteerd en besproken.

 1. Tutorial 1 gaat over jij als ondernemer. Welke ondernemerskwaliteiten heb je? Ook worden de verschillende onderdelen uit het plan dat je gaat maken geïntroduceerd.
 2. Tutorial 2 gaat over jou zelf, je klanten en de actoren in het veld waar je mee te maken hebt. Je maakt onder andere een SWOT-analyse en een krachtenveldanalyse.
 3. In de derde tutorial staan communicatie en marketing centraal. Welke communicatiekanalen gebruik je en wat doe je met social media?
 4. De vierde tutorial behandelt de financiële zaken: hoe maak je een offerte, hoe bereken je en faire prijs voor je diensten?
 5. Een volledige lesdag wordt besteed aan schrijven over leefstijl. Je hebt deze vaardigheid nodig om te communiceren met anderen. Je leert bijvoorbeeld wat belangrijk is bij het schrijven van een blog of een tekst voor jouw website.

Voor meer informatie en aanmelden intake gesprek ga naar onze website leefstijlcoachacademy.nl