Leergang Gedragsverandering

Brickhouse Academy Training

Leergang Gedragsverandering

Een gedrags- en leefstijlverandering levert veel op: gezondheid, vitaliteit en beter in je vel zitten. Een duurzame gedragsverandering is echter ook een complex proces waarin verschillende fasen doorlopen worden. Aan het begin van het proces gaat het in eerste instantie om de motivatie voor een leefstijlverandering. Hoe achterhaal je de motivatie van iemand en hoe versterk je de motivatie voor een leefstijlverandering? Daarnaast moet iemand mentaal en fysiek in staat zijn om de verandering te maken. Ook de omgeving moet meewerken om de mogelijkheid te hebben naar een gezondere leefstijl toe te werken.

Daarmee is een succesvolle verandering echter niet gegarandeerd. Vele goede intenties worden uiteindelijk om allerlei redenen niet omgezet in daadwerkelijk gedrag. Welke blokkades zijn er en welke gedragsveranderingstechnieken helpen hier?

In ieder proces van gedragsverandering komen momenten van terugval voor. De vraag is dan ook hoe een gedragsverandering op de lange termijn volgehouden kan worden. Daarnaast hoeft een (moment van) terugval niet het einde van de gedragsverandering te betekenen. Ook hier zijn effectieve gedragsveranderingstechnieken onmisbaar.

In de Leergang Gedragsverandering wordt op het gehele proces van een gedrags- en leefstijlverandering ingegaan. Op basis van psychologische inzichten over gedrag kijken we welke gedragsveranderingstechniek op welk moment effectief kunnen worden ingezet. Er wordt geoefend met het toepassen van de technieken zodat je er in je praktijk meteen mee aan de slag kunt. Ook worden praktische tools zoals werkbladen gegeven die dit nog gemakkelijker maken.

De leergang is onontbeerlijk voor professionals die mensen begeleiden bij een gedrags- en leefstijlverandering.

 • Positieve leefstijlverandering op 18 mei in Breda OF 29 mei Baarn OF 2 november Utrecht (4.5 PE punten)
 • van Intentie naar Gedrag op 16 november in Utrecht (5.5 PE punten)
 • Terugval en Verleiding op 8 maart (2019) in Utrecht ( 7.5 PE punten)
 • e-learning Smartsize Me online (15 PE punten)
Totaal 32.5 PE punten

Positieve leefstijlverandering

Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Deze masterclass biedt inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen daarbij te ondersteunen. Gedragsveranderingstechnieken staan daarbij centraal.

Tijdens de masterclass wordt vanuit psychologische en gedragswetenschappelijke inzichten ingegaan op de motivatie voor een leefstijlverandering. Ook wordt ingegaan op het concept positieve gezondheid en de rol van leefstijl daarbij. Er is aandacht voor mensen voor wie een leefstijlverandering extra moeilijk is: mensen met weinig gezondheidsvaardigheden. Hoe kun je hiermee rekening houden?

Voor iedere professional die werkt in gezondheid, zorg en welzijn en die mensen wil helpen bij het veranderen van leefstijl. De masterclass is een praktijkgerichte training van één dag. Theorie en praktische werkvormen wisselen elkaar af. Met het bijbehorende boek en de werkbladen kun je na de masterclass meteen in de praktijk aan de slag.

Onderwerpen:

 • leefstijl: hoe staan we er in Nederland voor?
 • leefstijl als onderdeel van positieve gezondheid;
 • motivatie voor leefstijlverandering;
 • redenen om wel/niet te veranderen;
 • uitdagingen bij leefstijlverandering;
 • bijzondere doelgroepen: mensen met psychische problematiek, mensen met financiële uitdagingen, mensen met financiële uitdagingen en mensen die over weinig gezondheidsvaardigheden beschikken.

Bijbehorend boek: Positieve leefstijlverandering: Wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering (uitgeverij SWP).

Van Intentie naar Gedrag

Veel intenties blijven goedbedoelde plannen en stranden voordat ze daadwerkelijk zijn omgezet in gedrag. Meer bewegen, vaker vers koken, niet iedere avond met een zak chips op de bank belanden… Maar ook de oefeningen van de fysiotherapeut doen, vaker je huis opruimen of overzicht krijgen over je administratieve en financiële huishouding. Hoe komt het dat de stap van intentie naar gedrag zo moeilijk is en hoe kun je mensen helpen om die stap wél te maken?

Onderwerpen:

 • Hoe komt het dat er een kloof bestaat tussen intentie en gedrag;
 • Hoe maak je met je cliënt kwalitatief goede plannen waardoor de kloof kleiner wordt;
 • Automatisch/gewoontegedrag;
 • De rol van de sociale omgeving van je cliënt bij het veranderingsproces;
 • Weerstand bij veranderen

Terugval en Verleiding

Hoe voorkom je dat cliënten terugvallen in hun oude gedrag, en hoe ga je om met een (tijdelijke) terugval? Gedragsverandering is al een hele kluif, de gedragsverandering vasthouden op de langere termijn is nog veel moeilijker. Iedere cliënt heeft vanaf het begin van de behandeling te maken met terugval en het voorkomen ervan. Tijdens deze training duiken we in de theorie en praktijk van terugval en kijken we wat jij kan doen om samen met je cliënt de terugval te voorkomen of zo klein mogelijk te houden.

Onderwerpen:

 • Kortdurende terugvalmomenten
 • Terugval in oude gewoonten
 • Het proces dat leidt tot een terugvalmoment
 • Het terugvalmoment nader bekeken
 • Wat gebeurt er na een terugvalmoment
 • Terugval bij jouw cliënt analyseren
 • Welke interventies kun je toepassen om je cliënt te helpen, voor, tijdens en na een terugvalmoment
 • Een alternatieve manier van coachen in moeilijke situaties

Bijbehorend boek: Terugval en Verleiding: De kunst om afgevallen te blijven (uitgeverij SWP).

E-learning Smartsize Me

Hoe kun je op een verantwoorde manier afvallen en controle krijgen over je gewicht? Hoe kunt je overleven in de eetjungle? In de Smartsize e-learning kijken we naar de dikmakende omgeving en hoe mensen daar met behulp van zelfmanagement en verandermanagement mee om kunnen gaan en kunnen afvallen. Op een toegankelijke en leuke manier wordt wetenschap vertaald naar praktische tips voor dagelijkse gebruik. De e-learning bestaat uit de volgende modules:

1. De veranderde eetomgeving

De eetomgeving is wezenlijk veranderd ten opzichte van zo’n vijftig, zestig jaar geleden. Tegenwoordig spreken we van een obesogene omgeving, ofwel een dikmakende omgeving. Hoe is deze obesogene omgeving ontstaan en welke veranderingen hebben in de loop der tijd plaatsgevonden? In deze module worden de veranderingen geschetst, evenals de gevolgen voor ons koop- en eetgedrag. Speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling in portiegroottes van eten.

2. Sterkte, zwakte analyse (SWOT)

De SWOT analyse is een model wat gebruikt wordt om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomst kun je strategie bepalen. Niet alleen voor bedrijven is dit een belangrijke methode, ook je cliënt kan hier baat bij hebben.

3. Evidence-based portiecontrole strategieën

Er zijn veel wetenschappelijke aanwijzingen hoe je de porties/hoeveelheden die je eet onder controle kunt houden. Strategieën richten zich op het inkopen van eten, bewaren van eten, het bereiden van eten en de omstandigheden tijdens het eten. In deze module nemen we een aantal van deze strategieën onder de loep en kijken we naar de onderbouwing ervan.

4. Veranderstrategieën

Hoe kun je mensen helpen om te veranderen. In deze module behandelen we het SMART stellen van doelen, veranderstappen en het maken van actieplannen.

5. Weerstand bij veranderen

Mensen zijn gewoontedieren. Zij houden liever vast aan het bekende dan dat zij nieuwe dingen leren. Veranderen vraagt vaak om korte termijn opofferingen, terwijl het resultaat pas op lange termijn zichtbaar is. Weerstand bij veranderen kom je daarom overal tegen. In deze module wordt een vergelijking gemaakt met verandermanagement in organisaties. Hoe kun je weerstand herkennen en vooral, hoe ga je daarmee om.

6. Terugval preventie

Gedrag veranderen is moeilijk, het nieuwe gedrag vasthouden op de langere termijn is nog veel moeilijker. In deze module duiken we in de theorie over terugvalpreventie, en hoe deze aanknopingspunten biedt voor interventies.

Bijbehorend boek: Smartsize Me (uitgeverij Scriptum).