STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Als professional is het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen in het vakgebied. Dat kun je doen door het volgen van opleidingen. Om dit te stimuleren heeft de overheid het STAP-budget ingevoerd. Hieronder lees je wat het STAP-budget inhoudt en of jij hiervan gebruik kunt maken.

In hoofdlijnen

 • Het STAP-budget is een subsidie (gift) van maximaal €1.000,- per kalenderjaar.
 • Volwassenen (18+) die voldoen aan de gestelde criteria kunnen hiervan gebruikmaken.
 • Het budget is bedoeld voor de (gedeeltelijke) bekostiging van scholingsactiviteiten.
 • Niet alle scholingen komen in aanmerking voor STAP-budget. Vanaf 1 mei 2023 komen alleen scholingen die worden afgesloten met een toets in aanmerking. Je vindt per training op onze website onder de tab ‘Duur en kosten’ of je voor de betreffende training STAP-budget kunt aanvragen.
 • Alleen scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan komen hiervoor in aanmerking.

STAP

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Het houdt in dat voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt, vanaf 1 maart 2022 jaarlijks een subsidie beschikbaar komt voor het volgen van scholingsactiviteiten. Het doel hiervan is het versterken en stimuleren van de arbeidsmarktpositie. Zo kun je jezelf blijven ontwikkelen in je vakgebied òf een (voor jou) nieuw vakgebied. STAP vervangt de fiscale aftrek voor scholing die per 1 januari 2022 is stopgezet.

Hoogte van het STAP-budget

Het STAP-budget is jaarlijks ongeveer €200 miljoen. Het budget wordt ieder kalenderjaar verdeeld over 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden. Op de website van UWV is te zien hoeveel budget er nog is in de desbetreffende termijn. Als het budget in een termijn op is, kun je in de volgende termijn opnieuw proberen om STAP-budget aan te vragen.

Er kan per persoon één keer per kalenderjaar (dus voor één scholingsactiviteit) een STAP-budget aangevraagd worden. Het STAP-budget is even hoog als het bedrag dat de scholingsactiviteit kost, maar maximaal €1.000,- per jaar (inclusief btw). Zijn de kosten van jouw scholingsactiviteit hoger dan €1.000,-? Dan dien je het resterende bedrag zelf te betalen (eventueel met behulp van een werkgeversbijdrage).

Nadat jouw STAP-aanvraag is goedgekeurd, betaalt UWV het bedrag (van maximaal €1.000,-) als voorschot direct aan de opleider. Je hoeft als deelnemer dus niet het totaalbedrag van de opleiding eerst zelf te betalen. Alleen het restbedrag komt voor jouw rekening.

In aanmerking komen voor het STAP-budget

Het STAP-budget is beschikbaar voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvan is sprake als je op het moment van de aanvraag:

 • ten minste 18 jaar oud bent, maar jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • een burger van de EU of een familielid van een Unieburger bent;
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent voor de volksverzekeringen.

Het STAP-budget heeft geen gevolgen voor andere voorzieningen die je van het UWV ontvangt (zoals een uitkering).

Je kunt geen gebruik maken van het STAP-budget als:

 • er sprake is van andere publieke onderwijsfinanciering, zoals studiefinanciering en een lerarenbeurs.
 • je dit jaar al STAP-budget hebt gebruikt. Je mag niet vaker dan één keer per jaar gebruikmaken van het STAP-budget. Je kunt volgend jaar opnieuw STAP-budget aanvragen.

Voorwaarden

Een voorwaarde voor het gebruik van het STAP-budget, is dat je er alles aan doet om de scholingsactiviteit af te ronden. Dat wil zeggen: je haalt een certificaat/diploma of je hebt meer dan 80 procent van de scholingsactiviteit bijgewoond. Als hieraan voldaan is, uploadt de opleider een Bewijs van Deelname in het STAP Opleidersportaal van UWV. De gift wordt dan omgezet in een definitieve toekenning.

Als er sprake is van wijzigingen, meldingen of als je niet aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen, dan moet je dit melden via ‘Mijn STAP-budget’.

Scholingsactiviteiten

Het STAP-budget is bedoeld voor de (gedeeltelijke) bekostiging van scholingsactiviteiten. Dat wil zeggen: een cursus, training of opleiding. Daaronder valt: lesgeld, examengeld en kosten voor (verplicht gestelde) lesmaterialen, mits de kosten hiervoor in rekening worden gebracht door de opleider.

Het STAP-budget kan alleen gebruikt worden voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. Je hoeft jouw keuze voor scholing niet toe te lichten.

Aanvraagtermijnen

Het STAP-budget wordt ieder kalenderjaar verdeeld over aanvraagtermijnen van 2 maanden. Voor studiejaar 2023 zijn de aanvraagtermijnen:

Aanvraagtermijn STAP-budget   

 • 3 juli 2023
 • 4 september 2023
 • 1 november 2023

UWV beoordeelt uiterlijk binnen 4 weken de aanvragen. De opleiding mag starten 4 weken na indiening van de aanvraag, maar binnen 3 maanden na de aanvraagperiode.

Heb je het STAP-budget niet gekregen? Dan kun je het opnieuw aanvragen in een volgend tijdvak. Let wel: het STAP-budget moet minimaal 4 weken voor start van de opleiding worden aangevraagd. Wil je toch graag starten, ook als je het STAP-budget niet hebt gekregen? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden zoals een gespreide betaling. Ook is het mogelijk om je inschrijving voor de opleiding kosteloos te annuleren, tot uiterlijk 4 weken voor start van de opleiding.

Stappenplan STAP-budget aanvragen

Deelnemers van een scholingsactiviteit kunnen zelf STAP-budget aanvragen voor een scholingsactiviteit die in het STAP-scholingsregister staat.

Stappenplan voor de aanvraag van het STAP-budget:

 1. Schrijf je in voor een training [link] via onze website.
 2. Vervolgens ontvang je van ons via e-mail het STAP-aanmeldingsbewijs.
 3. Controleer of er nog voldoende STAP-budget beschikbaar is binnen de desbetreffende aanvraagtermijn [link].
 4. Zo ja: log in bij het STAP-portaal van UWV met gebruik van jouw DigiD. [linkOm de STAP-aanvraag definitief te maken, dien je jouw studentnummer (zie STAP-aanmeldingsbewijs) in te vullen.
 5. UWV beoordeelt binnen 4 weken of je voor het STAP-budget in aanmerking komt.
 6. Zo ja: de opleiding mag starten 4 weken na indiening van de aanvraag, maar binnen 3 maanden na de aanvraagperiode.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het STAP-budget op: