Complete Inaugurele Rede

Complete Inaugurele Rede

Download hier de PDF: De Inaugurele Rede van IHM Steenhuis “Interventies in de obesogene omgeving”

Gezondheidswetenschapper Ingrid Steenhuis sprak op 26 september 2014 haar oratie uit getiteld “SMART, medium of large? Interventies in een obesogene omgeving”. Steenhuis is hoogleraar Preventie op het gebied van de Volksgezondheid.

Om de omgeving minder obesogeen te maken moeten overheid, bedrijfsrestaurants, supermarkten en mensen zelf in hun thuisomgeving maatregelen nemen. Steenhuis deed de afgelopen jaren onderzoek in supermarkten, bedrijfsrestaurants en in een bioscoop om dergelijke interventies uit te testen. Een aanduiding op het schap, display of op de verpakking werkt vaak niet, het aanbieden van een kleinere portie wel, en prijsmaatregelen zijn eveneens effectief. Dit zegt Ingrid Steenhuis in haar oratie op de Fenna Diemer Lindeboom Leerstoel: Preventie op het gebied van de Volksgezondheid.

Onze eetomgeving is drastisch veranderd sinds de jaren zestig. Er is altijd, overal, snel, goedkoop en onweerstaanbaar lekker eten beschikbaar, in grote hoeveelheden. Onze maatschappij is er op ingericht om voedsel zo aantrekkelijk mogelijk te maken en mensen zo veel mogelijk te laten eten. Het commerciële succes van de voedselproducenten, supermarkten en fastfoodrestaurants heeft echter een keerzijde. We zijn in veel gevallen nog niet voldoende opgewassen tegen deze veranderde eetomgeving en zijn geneigd tot overconsumptie, met overgewicht en obesitas als gevolg.

Om het tij te keren is veel inspanning nodig: ‘nudgen’ is een goede mogelijkheid. Nudgen wil zoveel zeggen als mensen een duwtje in de goede richting geven. Het is de wetenschap van de keuzearchitectuur, het inrichten van de omgeving en daardoor keuzes beïnvloeden. Steenhuis betoogt ook dat regulerende maatregelen vanuit de overheid niet uit kunnen blijven. Naast prijsmaatregelen zouden bijvoorbeeld de portiegrootte-aanduidingen op verpakkingen beter gereguleerd moeten worden. Ook moet er bijvoorbeeld meer overeenstemming komen tussen verschillende aanbieders wat de portiegrootte van een small, medium en large is.

De obesogene omgeving moet worden aangepakt, maar tegelijkertijd moeten mensen beter leren omgaan met de obesogene omgeving. Steenhuis heeft hiertoe een interventieprogramma ontwikkeld, gericht op portiegrootte. Haar boek Smartsize Me; Een slimme manier om maat te houden (uitgeverij Scriptum) is hier onderdeel van.

No Comments

Add your comment