2-daagse training

LeefstijlCoaching bij Kanker

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Dit geldt ook voor de preventie van kanker, en voor mensen die kanker hebben (gehad). Leefstijlcoaching bij kanker heeft een positief effect op het beter aankunnen van de behandeling, het omgaan met de bijwerkingen van de behandeling en het herstel.

Ook vermindert een gezonde leefstijl het risico op de terugkeer van de kanker.

In de periode 1990-2018 is het aantal nieuwe gevallen van kanker bij mannen en vrouwen toegenomen. In diezelfde periode is ook de overlevingskans voor alle kankersoorten toegenomen.

De gevolgen hiervan zijn zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal-maatschappelijk van aard. Onder andere gewichtsproblemen, vermoeidheid en een verminderde conditie komen veel voor.

In deze tweedaagse nascholing Leefstijlcoaching bij kanker wordt ingegaan op verschillende onderwerpen rondom kanker en leefstijl. 

INSCHRIJVENBROCHURE

Inhoud

De volgende onderwerpen rondom kanker en leefstijl komen aan bod:

Preventieve leefstijladviezen
Hoe vaak kanker voorkomt
De biologie en classificatie van kanker
Veel voorkomende behandelingen bij kanker
Het effect op de kwaliteit van leven
Psychosociale klachten
Communicatie tussen patiënt en zorgverleners
Zelfmanagement en coping met kanker
Vermoeidheid
Prehabilitatie (fit worden voor de behandeling)
Gewichtsbeheersing
Beweging

De nascholing is een praktijkgerichte training, waarbij theorie en voorbeelden uit wetenschappelijke onderzoeken elkaar afwisselen. Centraal staat hoe leefstijlcoaching een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker.

Onderwerpen lesdag 1

Tijdens de eerste lesdag wordt ingegaan op de incidentie, de prevalentie en de overlevingskans van (verschillende soorten) kanker.

Vervolgens wordt de biologie van het ontstaan van kanker toegelicht. De verschillende stadia van kanker, alsmede de diagnostisering en de meest voorkomende behandelingen komen aan bod. Het wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten kanker heeft op de kwaliteit van leven.

Ook wordt duidelijk hoe patiënten omgaan met hun ziekte en voor welke uitdagingen zij komen te staan.
Hierbij wordt de link gelegd naar het concept van positieve gezondheid.

Er wordt aandacht besteed aan de copingvaardigheden die de patiënt nodig heeft en zelfmanagement. 

Het thema vermoeidheid wordt behandeld en hoe leefstijlcoaching kan helpen om hier beter mee om te gaan.
Ten slotte kijken we naar tools die je kunt gebruiken in de communicatie met deze doelgroep.

Onderwerpen lesdag 2

Tijdens de tweede lesdag wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van voeding, lichaamssamenstelling en beweging voorafgaand, tijdens en na afloop van een behandeling voor kanker.

Als eerst wordt er aandacht besteed aan voeding en de invloed daarvan op het lichaamsgewicht. Het belang van het opmerken van ondervoeding komt aan bod en besproken wordt hoe je dit kunt signaleren.

Vervolgens wordt ingegaan op prehabilitatie. We leggen uit wat het inhoudt en op welke manier het optimaliseren van de fysieke en mentale fitheid uitkomsten van de behandeling van kanker positief beïnvloedt. Daarna staan we stil bij de vele voedingsvragen die mensen tijdens de behandeling van kanker hebben.

Er wordt ingegaan op klachten van de (behandeling van) kanker en op mogelijke interacties tussen voeding en medicatie of therapie.
Ook staan we stil bij de zin of onzin van voedingsmiddelen of diëten om kanker te bestrijden. Tot slot komt de rol van beweging aan bod, als middel om fitter te worden tijdens en na de behandeling van kanker en om vermoeidheid te bestrijden.

Wat deelnemers zeggen

“Een zeer inspirerende en bruikbare scholing waarin theorie en wetenschappelijke onderzoek aan bod kwamen. Als geaccrediteerd leefstijlcoach heb ik voldoende tools in handen om verder vorm te geven aan het ontwikkelen van een ondersteunend programma voor deze doelgroep. Samenwerking zoeken en aanbod afstemmen met de zorgverleners die betrokken zijn rondom de zorg voor deze patiëntengroep. Een mooie uitdaging, in het belang van de patiënt!”

__________________

“Dank aan de enthousiaste en deskundige docenten!”


__________________

“Een zeer goed voorbereide nascholing zowel op inhoud als op uitvoering”.

DATA EN LOCATIE

13 en 20 april 2022
Utrecht (gratis parkeren) 

VOOR WIE

HBO Leefstijlcoaches


INVESTERING

 € 582,- (BTW-vrij). Dit is inclusief koffie, thee , lunch en leermaterialen.

DOCENTEN

Ingrid Steenhuis
José Breedveld
Linda Hogervorst

Naar de docenten

ACCREDITATIE

Geaccrediteerd door BLCN met 15 nascholingspunten (ID 387009)Ik doe mee!

Laat je inspireren met de laatste wetenschappelijke inzichten over leefstijl-en gedragsverandering.