Het coachen van Lastige Lieden: 4 do’s en don’ts

Van wetenschap naar praktijk: over leefstijl en gedragsverandering

Het coachen van Lastige Lieden: 4 do’s en don’ts

Iedereen heeft er in zijn praktijk mee te maken: lastige lieden. Personen die je soms liever ziet gaan dan komen, want ze kosten je zoveel energie. Onder stresserende omstandigheden vertoont iedereen weleens lastig gedrag, of in andere woorden: niet effectief gedrag.  Lastige lieden vertonen structureel gedrag waar wij moeilijk mee om kunnen gaan:  ze vertonen gedrag dat afwijkt van wat wij gewend zijn en ze maken ons bewust van onze eigen tekortkomingen.

Het geheel van overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld bepaalt je levenspositie, ofwel hoe je de wereld tegemoet treedt en hoe je in de wereld staat. Dit geldt voor iedereen. Bij het coachen van Lastige Lieden gaat het er om deze overtuiging op te sporen en samen met je cliënt  vast te stellen welke helpend en welke belemmerend zijn. In de Maserclass Succesvol afspraken met je cliënt leer je hoe je deze overtuigingen opspoort en inzicht krijgt in de levenspositie van je cliënt. Dit helpt je om je begeleiding effectiever te laten zijn.

Nu alvast 4 do’s en don’ts bij het coachen van lastige lieden:

Do’s:

  • Onderzoek wat lastig gedrag van een cliënt met jou doet. Waar zit jouw rode knop?
  • Onder lastig gedrag zit altijd zit altijd een kwaliteit. Welke kwaliteit is dat?

Don’ts:

  • Oordeel niet. Dit is zeker een lastige als de cliënt in je allergie zit
  • Laat de cliënt zelf tot een oplossing komen. Bied geen oplossing. Het geven van een oplossing is het stelen van een oplossing.

Meer weten? Schrijf je in voor de eendaagse Masterclass Succesvol afspraken maken met je cliënt op 3 februari in Baarn, 21 april in Breda.