5-daagse training

In-Company Basistraining LeefstijlCoaching Fysiotherapie (GLI)

De Basistraining LeefstijlCoaching Fysiotherapie (GLI) is gericht op het bijscholen op de ontbrekende competenties voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten om een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) uit te kunnen voeren.

De training is gebaseerd op de geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach van Brickhouse Academy: 

LeefstijlCoach AcademyBROCHUREOFFERTE AANVRAGEN

Inhoud

De training is gericht op het bijscholen van de volgende competenties:
– Het ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie;
– Het beoordelen van een individueel voedingspatroon en het geven van voedingsadvies;
– Het beoordelen van een individueel slaappatroon en hierop adviseren;
– Het toepassen en meenemen van ontspanning in relatie tot leefstijl.

WAT LEVERT HET JE OP?

Na de training krijg je de aantekening om erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies uit te voeren die worden vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. 

Na de training heb je kennis, inzichten en tools om gedragsverandering te bewerkstelligen.

 

Lesdag 1: Positieve gezondheid en interventies voor leefstijlverandering I

Op de eerste dag wordt stilgestaan bij het concept positieve gezondheid en de verschillende pijlers van positieve gezondheid.

Vervolgens wordt ingegaan op de motivatie voor een leefstijlverandering en hoe je de motivatie kunt versterken. Dit gebeurt onder meer aan de hand van verschillende theorieën van gedragsverandering.

Je gaat praktisch aan de slag met het oefenen van de theorie.

Lesdag 2: Interventies voor leefstijlverandering II en omgaan met terugval

Op de tweede dag gaan we verder met interventies voor leefstijlverandering. We staan stil bij de kloof tussen intentie en gedrag, en welke interventies je kunt toepassen om die kloof kleiner te maken.

Hierbij wordt weer gebruikgemaakt van evidence-based gedragsveranderingstheorieën. Ook is er aandacht voor de analyse van terugval en interventies om terugval zoveel mogelijk te voorkomen er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Lesdag 3: Voeding I

Op de derde lesdag staat voeding centraal en wordt de voedingsleer behandeld: macro-nutriënten en het rekenen met (energetische waarde van) macronutriënten en micronutriënten.

Ook wordt ingegaan op diverse antropometrische methoden, cholesterolwaarden, bloedglucosewaarden, het effect van voeding op ziekte, gezondheid en hormonale veranderingen, en de darm-hersen-as.

Lesdag 4: Voeding II

Ook op de vierde lesdag staat voeding centraal. De voedingsrichtlijnen komen aan bod, evenals bekende voedingspatronen en diëten. We bespreken welke methoden er zijn om de voedingsinname vast te stellen, en je leert het voedingsdagboek toepassen en analyseren.

Na deze dag kun je gezonde en ongezonde kenmerken aanwijzen in het voedingspatroon van iemand en kun je iemand hierop adviseren.

Ten slotte wordt er ingegaan op feiten en fabels over voeding en afvallen en leer je deze evidence-based terug te koppelen naar de patiënt.

Lesdag 5: Vitaliteit, slaap, ontspanning en stress

De vijfde lesdag wordt besteed aan vitaliteit Wat is dat en welke interventies kun je toepassen om de lifebalance te verbeteren.

Het het belang van ontspanning en een goed slaappatroon wordt besproken. We kijken daarbij naar wat een gezond slaappatroon is, hoe je vraag het slaappatroon goed uitvrgaat, en wat adviezen zijn ter verbetering van de slaaphygiëne.

Ook wordt er ingegaan op wat er in het lichaam gebeurt bij stress en welke interventies je kunt inzetten bij stress.

ACCREDITATIES

Erkend door de Erkenningscommissie Scholingsaanbod GLI van het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

30 nascholingspunten Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KNGF) en Oefentherapeuten 48.5 punten (VvOCM). 

VOOR WIE & WANNEER

Gediplomeerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) willen aanbieden. 


Lesdagen: 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni 2022

INVESTERING

€ 1.095,- p/p vrij van BTW.
Neem contact met ons op voor in-company mogelijkheden.

De nascholing bestaat uit 30 contacturen (5 lesdagen) en 28 zelfstudie-uren.Meer weten over de mogelijkheden?

Neem gerust contact met ons op voor een op maat gemaakt aanbod.